M&M – korespondenční seminář a časopis MFF UK

Ročník 2 (1995/1996)

Témata

Čísla

Číslo 2.1
Číslo 2.2
Číslo 2.3
Číslo 2.5

M&M organizují převážně studenti MFF UK. Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Jednotou českých matematiků a fyziků. S obsahem webu M&M je možné nakládat dle licence Creative Commons Attribution 3.0.