M&M - korespondenční seminář a časopis MFF UK

Termíny pro odeslání řešení 2. série:
9. listopadu 2021 pro otištění v dalším čísle
7. prosince 2021 definitivní deadline

Titulní strana 2. čísla

Jak seminář M&M funguje? Podívejte se na stránku Jak řešit.

Aktuální témata najdete v aktuálním čísle v PDF.


Korespondenční seminář M&M organizují převážně studenti MFF UK. Organizaci semináře a vydávání časopisu podporuje Jednota českých matematiků a fyziků. S obsahem webu M&M je možné nakládat dle licence Creative Commons Attribution 3.0.