M&M – korespondenční seminář a časopis MFF UK

Termíny pro odeslání řešení 1. série:
20. září 2022 pro účast na soustředění
20. září 2022 pro otištění v dalším čísle
11. října 2022 definitivní deadline

Titulní strana 1. čísla

Jak seminář M&M funguje? Podívejte se na stránku Jak řešit.

Aktuální témata najdete v aktuálním čísle v PDF.


M&M organizují převážně studenti MFF UK. Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Jednotou českých matematiků a fyziků. S obsahem webu M&M je možné nakládat dle licence Creative Commons Attribution 3.0.