M&M – korespondenční seminář a časopis MFF UK

Termíny pro odeslání řešení 5. série:
18. dubna 2023 pro otištění v dalším čísle
16. května 2023 definitivní deadline

Titulní strana 5. čísla

Jak seminář M&M funguje? Podívejte se na stránku Jak řešit.

Aktuální témata najdete v aktuálním čísle v PDF.


M&M organizují převážně studenti MFF UK. Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Jednotou českých matematiků a fyziků. S obsahem webu M&M je možné nakládat dle licence Creative Commons Attribution 3.0.