M&M - korespondenční seminář a časopis MFF UK

Podzimní soustředění

se uskuteční 16. - 24. října 2021.

Korespondenční seminář M&M organizují převážně studenti MFF UK. Organizaci semináře a vydávání časopisu podporuje Jednota českých matematiků a fyziků. S obsahem webu M&M je možné nakládat dle licence Creative Commons Attribution 3.0.