M&M – korespondenční seminář a časopis MFF UK

Jak řešit

V našem semináři simulujeme vědeckou práci. Vydáváme časopis, v němž se věnujeme různým tématům z oblasti matematiky, fyziky, informatiky a občas i jiných oborů.

Témata

Naším cílem je vás prostřednictvím témat seznámit se zajímavými zákoutími matematiky, fyziky a informatiky a inspirovat vás, abyste sami objevovali jejich krásy. Témata většinou obsahují průvodní text od organizátorů. Na něj navazují různé otázky, nad kterými můžeš v průběhu školního roku přemýšlet a bádat. o své výsledky se pak podělíš s námi, my tvou práci ohodnotíme a pošleme ti zpětnou vazbu. Vybrané příspěvky také otiskujeme, takže si je mohou přečíst ostatní řešitelé a reagovat na ně.

Každý ročník vypisujeme zhruba čtyři až šest témat. Pokud si mezi nimi nevybereš, můžeš si položit vlastní otázku, přemýšlet, experimentovat a o svých výsledcích nám napsat článek. Nabízíme ti pár tipů, jak jej napsat pěkně a přehledně. Autora nejlepšího otištěného článku každoročně odměňujeme dortem.

Otázky u jednotlivých témat jsou dvou druhů. Podle toho se bude lišit i formát tvého řešení, jak je popsáno níže.

Úlohy

Jak vypadají?

V rámci témat jsou zadány uzavřené úlohy. Tyto úlohy bývají trochu těžší než obvyklé školní a jejich řešení často vyžaduje hlubší zamyšlení nebo nějaký trik. k jejich vyřešení by ti však měly stačit středoškolské znalosti a pochopení průvodního textu, který tyto znalosti rozvíjí.

Jak na to?

Vyřeš úlohu a pošli nám řešení. Nezapomeň na postup! U každé úlohy je uveden počet bodů za správné řešení, přiměřenou část však lze získat i za řešení neúplné. Neboj se proto poslat své úvahy, i když nedojdeš ke zdárnému konci. Částečné řešení je lepší než žádné. Pokud je naopak tvé řešení velmi elegantní, můžeš získat body navíc.

Používáš-li v řešení nějaké pojmy, které nebyly v rámci témátka definovány a nepatří mezi běžné středoškolské znalosti, nezapomeň jen krátce definovat.

Termín odevzdání

Odevzdávání úloh je omezené termínem odeslání, poté je zveřejněno vzorové řešení. Tím se může stát i tvé pěkně sepsané řešení.

Problémy

Jak vypadají?

Témata poskytují příležitost pro rozsáhlejší zamyšlení a podrobnější rozbor zadaných otázek. Řešení proto obvykle vyžaduje o něco víc prostoru než řešení úlohy. Zároveň je v závislosti na kvalitě štědřeji bodově hodnoceno.

Jak na to?

Řešením problému může být popis (případně videozáznam) provedeného experimentu a diskuze výsledků, popis teoretického výpočtu či napsaného programu, úvaha založená na dosud známých informacích, souhrn dalších (podle tebe zajímavých a nezodpovězených) otázek z daného okruhu nebo jakýkoliv další přístup, který příspívá k řešení problému. Můžeš navrhnout i vlastní problém týkající se tématu a jeho řešení. Řešení konkrétního problému jdoucí do hloubky je bodově hodnoceno výrazně lépe než souhrn krátce zmiňující kdeco.

Řešení problému můžeš sepsat jako článek nebo krátký příspěvek. Napsat článek je trochu náročnější a je tedy lépe bodově hodnocen. Nabízíme ti pár tipů, jak jej pěkně a přehledně napsat. Neboj se však k tématu poslat i méně propracovaný příspěvek, klidně jeden odstavec shrnující tvé myšlenky.

Zaslané řešení vedoucí tématu ohodnotí, případně zkoriguje – probere s tebou, co by bylo vhodné vylepšit, doplnit či upřesnit. Na závěr článek publikujeme na webu či dokonce v čísle.

Inspiruj se a reaguj!

Velmi důležitou vlastností témat je, že můžeš na články ostatních reagovat – rozvíjet je, nebo naopak bořit autorovy představy. Přesně to se děje i při skutečné vědecké práci. Proto se hodí poslat také částečná řešení, postřehy nebo nápady ohledně dalších otázek k tématu, které třeba nezvládneš vyřešit sám. Takovéto příspěvky dávají prostor ostatním a mohou je dál inspirovat a přivést k novým nápadům – ostatní zase svými příspěvky mohou inspirovat či navést k zajímavému nápadu tebe.

Termín odevzdání

Nad problémy k tématům sice můžeš většinou přemýšlet celý rok až do termínu odevzdání poslední série úloh, ale čím dříve nám článek pošleš, tím dříve na něj ostatní budou moci zareagovat. Zároveň se ti nestane, že ti tvůj nápad někdo vyfoukne.

Jak poslat řešení

Řešení jednotlivých témat sepiš samostatně, aby si je mohli vedoucí rozdělit. Nezapomeň uvést své jméno a číslo tématu i jednotlivých úloh a problémů. Svá řešení odevzdej elektronicky v odevzdávátku. Textové řešení ve formátu PDF můžeš doplnit libovolnou přílohou, například videem nebo kódem. Pokud bys měl s odevzdáním nějaký problém, tak nám neváhej napsat na mam@matfyz.cz.

Termíny odevzdání

Každé číslo má dva deadliny pro odevzdání řešení úloh, které jsou v něm otištěné. Pokud pošleš řešení do 1. deadlinu, stihneme ti poslat opravená řešení již s následujícím číslem časopisu, ve kterém se zároveň objeví body, které jsi za toto řešení dostal.

Když tedy v prvním čísle zašleš řešení úlohy do 1. deadlinu, pak se body za něj získané objeví ve druhém čísle. Opravené řešení ti přijde e-mailem před vydáním druhého čísla nebo v obálce s druhým číslem.

Tvá řešení se snažíme opravit co nejdříve a rovnou ti je poslat opravená e-mailem. Pokud ti přijde opravené řešení před 2. deadlinem, máš možnost si jej ještě vylepšit a poslat nám další verzi. Čím dříve své řešení pošleš, tím větší je šance, že jej stihneme opravit s předstihem. Nemůžeme ti to však zcela slíbit.

Úlohy poslané mezi 1. a 2. deadlinem pravděpodobně do následujícího čísla opravit nestihneme, výjimečně se to ale stát může. 2. deadline je finální a úlohy, které přijdou po něm, už nebudou hodnoceny.

Příklad: Pokud tedy úlohu zadanou v prvním čísle pošleš mezi 1. a 2. deadlinem, opravené řešení a body typicky dostaneš až se třetím číslem.

Články

Pokud se rozhodneš poslat řešení formou článku, budeme rádi, pokud to uděláš co nejdřív. Může se totiž stát, že bude potřeba abychom jej před vydáním společně ještě trochu upravili. Na to se hodí, abychom měli my i ty dostatek času. Vždy záleží na konkrétním případu, ale pokud pošleš článek až po 1. deadlinu, je velmi nepravděpodobné, že by se stihl objevit už v následujícím čísle.

Spolupracuj

Protože víc hlav víc ví, můžeš na tématech spolupracovat s ostatními řešiteli. i opravdové vědecké práce často publikuje kolektiv autorů. Pokud se na zaslaném řešení podílí n autorů, dostane každý z nich 3b/(n + 2) bodů, kde b je počet bodů, které by řešení získalo, pokud by mělo jednoho autora.

Ke komunikaci s ostatními řešiteli i organizátory můžeš využít náš Discord.

M&M organizují převážně studenti MFF UK. Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Jednotou českých matematiků a fyziků. S obsahem webu M&M je možné nakládat dle licence Creative Commons Attribution 3.0.