Strážná 2016 > Sobota

A občas u toho druhého začneme lechtat.
A občas u toho druhého začneme lechtat.
A občas u toho druhého začneme lechtat.