M&M – korespondenční seminář a časopis MFF UK

Přihláška do semináře

Tučně popsaná pole jsou povinná.


Přihlašovací údaje

Tímto jménem se následně budeš přihlašovat pro odevzdání řešení a další činnosti v semináři

Osobní údaje


Škola

(Prosíme, zkuste ji najít, téměř jistě ji v seznamu máme. Školy se dobře hledají podle příjmení lidí v jejich názvu, podle ulice, případně název ulice mezera město, atd. Nezadávejte slova, která se často zkracují – gymnázium, střední odborná škola, křestní jména…)
Vyplň prosím celý název a adresu školy.

Pošta


Bydliště (povinné při volbě „domů“)


GDPR

TL;DR: K tomu, abychom mohli zpracovávat Tvá data (uložit si tvou adresu, zobrazit Tvé jméno ve výsledkové listině, opravit Tvá řešení) od Tebe potřebujeme souhlas. Pokud se zpracováváním souhlasíš dle níže uvedených podmínek, zaškrtni políčko níže.

Získáváme od Tebe údaje vyplněné v přihlášce do semináře (jméno, příjmení, poštovní a e-mailovou adresu, školu, kterou navštěvuješ a rok maturity), případně v přihlášce na soustředění (navíc datum narození, telefonní číslo). Také uchováváme všechna řešení, která nám pošleš, a jejich hodnocení.

Slibujeme Ti, že Tvá osobní data nezneužijeme k ničemu, co by nesouviselo s M&M nebo s dalšími aktivitami Matfyzu, a nikdy je nepředáme nikomu cizímu. Údaje využíváme k zajištění chodu semináře a také je sdílíme s ostatními propagačními akcemi Matfyzu, abychom mohli vyhodnocovat úspěšnost akcí. Pokud budeš mít zájem, budeme Ti také posílat zajímavé zprávy a novinky týkajíci se Matfyzu.

Veřejně vystavujeme pouze seznam přezdívek (pro výběr spoluřešitelů k řešení) a výsledkové listiny, které také uchováváme pro archivní účely. Pokud ale z nějakého důvodu nebudeš chtít mít své jméno či školu uvedené ve výsledkové listině, není problém to zařídit, napiš nám. Z tištěných materiálů samozřejmě údaje už odstranit nemůžeme.

Na soustředěních a dalších akcích semináře navíc pořizujeme fotografie a videozáznamy a používáme je ke zpravodajským a propagačním účelům. Pro propagační účely si od Tebe vyžádáme samostatný souhlas na začátku akce.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby chodu semináře

Tímto uděluji souhlas Univerzitě Karlově, se sídlem Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO 00216208 (dále jen UK), která je správcem osobních údajů všech fakult a součástí UK, ke zpracování osobních údajů pro potřeby Korespondenčního semináře M&M a Matematicko-fyzikální fakulty UK (dále jen M&M a MFF UK).

Tento souhlas uděluji pro všechny výše uvedené osobní údaje, a to po dobu účasti v semináři a 10 let poté, a dále souhlasím s uchováváním potřebných dat pro archivní účely i po této lhůtě (vystavené výsledkové listiny aj.).

MFF UK tyto údaje zpracovává za účelem evidence řešitelů a účastníků M&M, k zajištění celoročního fungování semináře, analýze účinnosti jednotlivých propagačních akcí MFF UK a zpravodajským účelům. Osobám, které o to projeví zájem v nastavení svého účtu, bude MFF UK také zasílat propagační materiály.

Údaje nebudou předány třetí osobě ani využívány k jiným účelům, než ke kterým byly poskytnuty.

Tento souhlas uděluji ze své vlastní a svobodné vůle a beru na vědomí, že jej mohu kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu mam@matfyz.cz. Stejně tak může být požadováno vymazání i z archivních údajů M&M, pokud to bude technicky možné. Beru na vědomí, že údaje z tištěných publikací není možné zpětně odstranit.

Dále máte právo:

  • požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány,
  • požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,
  • požadovat, aby nebyly vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost výše uvedených požadavků,
  • požadovat, aby byly vaše osobní údaje předány jinému správci,
  • podat stížnost u dozorového úřadu.

V případě jakéhokoliv dotazu nebo uplatnění svých práv můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.


Ostatní


M&M organizují převážně studenti MFF UK. Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Jednotou českých matematiků a fyziků. S obsahem webu M&M je možné nakládat dle licence Creative Commons Attribution 3.0.