Číslo 24.5

Ročník 24 (2017/2018)

Zadané problémy

  • 5.u1 Rovnostranný trojúhelník (3 b)
  • 5.u2 Rušičky (5 b)
  • 5.u3 Rubikova kostka (4 b)
  • 5.u4 Bimetalický pásik (4 b)

Řešené problémy

  • 3.u3 Prvočísla (3 b)