Témata

Pozor, tato stránka není aktuální! Aktualizovaný seznam všech čísel v PDF najdete zde. Za problémy se omlouváme.

Témata jsou texty nejen z oblasti matematiky, fyziky a informatiky, které popisují nějaký problém a jsou doprovázeny návodnými úlohami. Vaším úkolem je zamyslet se nad daným problémem a sepsat vaše úvahy ve formě krátkého textu.

Jak řešit téma?