Termín odeslání 5. série: 4. dubna 2018

Aktuální číslo v PDF

Úlohy

5.1 Rovnostranný trojúhelník (3 b)

Máme ostroúhlý trojúhelník $ABC$ s výškou $CH$ a těžnicí $BM$. Navíc víme, že $|BM| = |CH|$ a úhly $MBC$ a $HCB$ jsou stejně velké. Dokažte, že $ABC$ je rovnostranný.


5.2 Rušičky (5 b)

Máme 32 očíslovaných krabiček, z nichž 16 obsahuje rušičku. Každý den můžeme vzít libovolnou sadu krabiček a otestovat, zda je mezi nimi alespoň jedna rušička. Za kolik dnů dokážeme určit, které krabičky obsahují rušičky? Zajímá nás jak nejhorší případ, tak i průměr. Část bodů je možné získat i za neoptimální řešení; naopak třeba důkaz toho, že to nejde o moc rychleji, představuje možnost získat bonusové body.


5.3 Rubikova kostka (4 b)

Rubikova kostka se rozpadla a zbylo z ní 26 barevných dílků. My nevíme, jak byla předtím obarvena, ani jaké barvy k tomu byly použity. Kolik nejméně těchto dílků potřebujeme, abychom na jejich základě byli schopni její obarvení zrekonstruovat (určit barvy a jejich rozložení na složené kostce)? Kolik takových dílků potřebujeme, máme-li k dispozici pouze její rohové dílky? A co v případě, že naopak rohové dílky k dispozici vůbec nemáme?


5.4 Bimetalový pásek (4 b)

Bimetalový pásek je vytvořený spojením měděného a zinkového plíšku, každý z nich má tloušťku 1,5$\, \textrm{mm}$. Při teplotě $21 \, \mathrm{^{\circ }C}$ je tento pásek rovný. Jaký poloměr bude mít oblouk, do kterého se stočí po zahřátí na $120 \, \mathrm{^{\circ }C}$?

K vyřešení úlohy se vám bude hodit vědět, že rozložení napětí v zahřátém pásku vypadá tak, jak je znázorněno na obrázku 1. Nulové hodnoty nabývá v $1/3$ tloušťky každého ze dvou plíšků. Odvodit toto rozložení napětí je poměrně složité, takže jej můžete přímo použít jako výchozí bod pro vaše řešení1.

Jako bonus můžete zkusit určit, jak velké pnutí bude působit na spoj dvou kovů při tomto zahřátí.

Obrázek 1: Rozdělení normálového napětí na řezu zahřátým páskem. Nulové hodnoty nabývá napětí v $1/3$ výšky každého z kovů.

1) Obrázek vychází ze zjednodušujícího předpokladu, že modul pružnosti obou kovů je přesně stejný. Toto zanedbání se nicméně na spočtené hodnotě zakřivení pásku projeví zanedbatelně málo.


Témata