M&M - korespondenční seminář a časopis MFF UK

Galerie

Řešte témátka!
Řešte témátka!
Řešte témátka!

Korespondenční seminář M&M organizují převážně studenti MFF UK. Organizaci semináře a vydávání časopisu podporuje Jednota českých matematiků a fyziků. S obsahem webu M&M je možné nakládat dle licence Creative Commons Attribution 3.0.