Soustředění Vižňov 2013 > Konfery

Pozorujeme difrakci na mřížce.
Pozorujeme difrakci na mřížce.
Pozorujeme difrakci na mřížce.