Strážná 2016 > Neděle

Fotoaparát už skoro stojí.
Fotoaparát už skoro stojí.
Fotoaparát už skoro stojí.