Strážná 2016 > Neděle

Pec už skoro stojí.
Pec už skoro stojí.
Pec už skoro stojí.