Strážná 2016 > Neděle

...který je téměř hmatatelný.
...který je téměř hmatatelný.
...který je téměř hmatatelný.