Skřípina 2006 > Druhý deň

Nie každý sa ale venuje príprave na konferenciu.
Nie každý sa ale venuje príprave na konferenciu.
Nie každý sa ale venuje príprave na konferenciu.