Téma t3: Neznámý měsíc

Zadáno v čísle 25.1.

Zadání

Obsah:

1. díl

2. díl

1. díl

Byli jste vysláni do jedné z hvězdných soustav objevených výzkumníky institutu M&M, specificky prozkoumat soustavu M&M-25 (podle jednoho ze standardních značení „objevitel-pořadové číslo objevené hvězdy-planeta měsíc“). Nejzajímavější se vám zdál měsíc M&M-25-d I. Tento měsíc má velikost i hustotu atmosféry přibližně stejnou jako Země a nemá vázanou rotaci. Planeta, kterou obíhá, je velikostí podobná Uranu, má ale výrazněji viditelné bouře -- podobné těm, jaké jsou na Jupiteru. Při vstupu do atmosféry měsíce se vaše loď začala rozpadat, tak jste ji opustili v únikovém modulu a následně úspěšně přistáli. Máte prostředky pro přežití, ale přišli jste o veškeré pokročilé vybavení. Než se jej vydáte hledat, bylo by dobré zjistit o planetě i měsíci vše, co půjde zjistit pomocí improvizovaného vybavení vyrobeného z vám dostupných předmětů -- např. máte jídlo, igelitové balíčky, nějaké ulomitelné části lodi… Bude také dobré zavést nějaký navigační systém -- jak definovat souřadnice, podle čeho určovat pozici. Pokud to nevymyslíte jinak, zamyslete se alespoň jak to udělat, kdybyste měli stopky a metr.


Úloha 1:

Zaveďte navigační systém a navrhněte nástroje a metody pro navigaci.


Úloha 2:

Zjistěte gravitační zrychlení, velikost, parametry rotace a oběžné dráhy měsíce a planety.


Problém:

Můžete určit ještě něco jiného pomocí obecně dostupných předmětů – např. kdybyste měli lékárničku či nějakou kosmetiku?


Kuba a Kubo; kusnir.jk@gmail.com
e-mailová konference: mesic@mam.mff.cuni.cz

2. díl

Druhá časť tématka je tu a my chceme, abyste prišli na čo najviac jednoduchých spôsobov, ako niečo zistiť o našom neznámom mesiaci. Planéty sa v dnešnej dobe hlavne skúmajú družicami s moderným vybavením. Je však zaujímavé, ako naši predkovia v novoveku a stredoveku dokázali zistiť napríklad polomer Zeme, tiažové zrýchlenie a dobu obehu okolo Slnka a to jednoduchými a nenáročnými experimentami. Jednoduchý spôsob, ako zistiť napríklad tiažové zrýchlenie, je pozrieť sa na vzorce, kde sa objavuje tiažové zrýchlenie, a z nich ho vypočítať. Stále môžete posielať riešenia úloh a problémov z prvého čísla.


Problém 1:

Vedeli by ste určiť odklon rotačnej osi mesiaca od ekliptiky mesiaca s bežne dostupnými vecami? Ak nie, čo by ste minimálne potrebovali?


Problém 2:

Potvrďte prítomnosť magnetického poľa na povrchu mesiaca. Vedeli by ste určiť, či toto magnetické pole generuje mesiac, planéta alebo aj obe zároveň?


Kuba a Kubo; kusnir.jk@gmail.com
e-mailová konference: mesic@mam.mff.cuni.cz