Úloha 4.u3: Hmotný bod na lopte (4 b)

Zadáno v čísle 24.4.

Zadání

Na vodorovnej podložke máme položenú loptu o polomere $r=15 \, \mathrm{cm}$. Na jej vrchol umiestníme hmotný bod a zapôsobíme na neho malou sílou a uvedieme ho do pohybu, ale s nulovou počiatočnou rýchlosťou. Pri akom uhle $\varphi $ sa oddelí od povrchu gule a do akej vzdialenosti $d$ od miesta vypustenia dopadne (viď obrázok 1)? Hmotný bod sa pohybuje bez trenia.

Obrázek 1: Trajektória pádu bodu