Úloha 1.u3: Přehnuté písmeno (2 b)

Zadáno v čísle 24.1.

Řešeno v čísle 24.3.

Zadání

Někdo vzal velké tiskací písmeno a jednou ho přehnul. Vznikl tak útvar z obrázku 1. Jaké písmeno to bylo, pokud to nebylo velké L?

Obrázek 1: Jaké písmeno to před ohnutím bylo?

Řešení

Úlohu vyřešíme vylučovacím způsobem. Nejdříve z velké tiskací abecedy vybereme písmena, která se skládají pouze z rovných částí a zároveň obsahují pravý úhel. Jsou to E, F, H, L, T.

L máme zakázané ze zadání. T nemá ramena pravého úhlu stejně dlouhá, k získání útvaru z obrázku bychom potřebovali více skládání. H má zase pravý úhel uprostřed, tedy opět by bylo případně potřeba více skladů.

Zbývají E a F. U E bychom potřebovali na získání požadovaného útvaru více přehnutí. Naopak, z F můžeme získat požadovaný útvar přeložením spodní nohy písmena na nižší horizontální část písmene.

Obrázek 2: Čárkovaně je zobrazena zakrytá část písmene F, tečkovaně místo přehybu.

Někteří z vás si zadání nepřečetli dostatečně pečlivě a chybně proto uvažovali vícenásobné skládání.

Úloha se dala řešit několika alternativními způsoby. Někteří z vás si útvar ze zadání vystřihli z papíru. Mgr. Ludmila Bujnovská a Mgr. Jonáš Havelka zase (jako jediní zcela úspěšně) místo postupného vylučování písmen zkoušeli hledat všechny možné osy, podle kterých mohlo být písmeno přehnuté. Tento přístup považujeme za originální a ocenili jsme jej bonusovými desetinami bodů.

Anet