Seriál s: Neplatné zachování

Zadáno v čísle 22.7.

Zadání

Minule jste dostali za úkol zamyslet se nad symetriemi, které neplatí zcela, nebo neplatí vůbec. Řešení jsme obdrželi jen od Doc. Petra Šimůnka, který z wikipedie opsal dostupný seznam.

Už v minulém díle jsme zmínili, že zákon zachování hmotnosti platí jen ve speciálních případech (při nerelativistických rychlostech a bez chemických či jaderných přeměn). Velkou skupinou nedokonalých zákonů zachování jsou zachování různých vlastností elementárních částic při jejich přeměnách, které jsou porušeny slabou jadernou interakcí: baryonové číslo (počet baryonů), leptonové číslo (počet leptonů), podivnost (počet strange kvarků, obdobně i pro jiné vůně), izospin a průmět izospinu. Silná jaderná interakce porušuje zachování izospinu, ale ne jeho průmětu.

U některých z nich bychom možná i čekali, že platit budou, a ve spoustě situací s jejich platností můžeme počítat – odhalily je až nesrovnalosti v některých oblastech moderní fyziky. center