Téma t1: Sluneční hodiny

Zadáno v čísle 23.1.

Zadání

Čas – veličina spjatá s potřebou člověka orientovat se a rozumět okolnímu světu. U ostatních živočichů se vyvinulo vnímání a řízení životních etap především prostřednictvím biologických hodin, nevznikla u nich potřeba čas přesněji rozškálovat. Historie porozumění času člověkem – od uvědomění si pravidelných opakování různých dějů v přírodě po spojení času s ezoterikou a božskou podstatou – to je jistě stravou mnoha filozofů a básníků. My se pojďme podívat na způsob, který člověku prostřednictvím odhalení principů nebeské mechaniky umožnil čas měřit. Jedním z prvních systémů měření času jsou dodnes používané sluneční hodiny. Při bádání nad tímto tématem vás mohou inspirovat následující problémy:

  1. K přibližnému určení denní doby vám může sloužit i vlastní stín. Jak se bude měnit délka a orientace stínu v průběhu dne a jak z něj přibližně určit čas?
  2. Zamyslete se nad různými typy slunečních hodin. Jak se budou jejich parametry lišit v závislosti na zeměpisné šířce? Bude se jejich přesnost měnit v průběhu roku? A co třeba v průběhu staletí, tisíciletí?
  3. Zkonstruujte vlastní model slunečních hodin (jakéhokoliv typu) a testujte jejich přesnost v průběhu roku. S návrhem vám může pomoci např. web www.astrohk.cz/slunecni_hodiny.html