Seriál s: Teorie grup III (5 b)

Zadáno v čísle 22.4.

Zadání

Urči výběrová pravidla pro amonný kationt $NH_4^\oplus$. Porovnej s výsledky pro neutrální molekulu amoniaku. Hledat popis konkrétních vibrací pomocí délek vazeb a úhlů mezi nimi nemusíš.