Řešitelský článek: Měření Planckovy konstanty

Alena Bušáková (5,0 b), Filip Hlásek (5,0 b)

Vyšlo v čísle 17.4.