Téma t3: Kosmický kulečník

Zadáno v čísle 22.1.

Zadání

Představte si, že se jednoho dne nebo noci podíváte na oblohu a zjistíte, že nějaké těleso sluneční soustavy zmizelo. Sluneční soustava tak, jak ji známe, šlape jako hodinky, a proto bude mít toto zmizení u některých těles větší a u některých menší vliv na Zemi, Slunce a ostatní tělesa.

Vyberte si těleso sluneční soustavy mimo Zemi a Slunce a popište, co by se stalo, kdyby náhle zmizelo. Jakým způsobem se tělesa nejvíce ovlivňují a co se kvůli tomu může změnit? Změní se oběžné dráhy či jiné pohyby těles? Může po takovéto změně nastat dlouhodobější rovnováha, nebo se budou poměry ve sluneční soustavě drasticky měnit? Bylo by možné bez tohoto tělesa nadále žít na Zemi? Všimli by si zmizení pouze astronomové, nebo by mělo nezanedbatelný dopad? Zkuste se zamyslet nad následky, které bychom pocítili na Zemi, i nad dopady na jiné planety nebo Slunce.