Úloha 6.u2: Homogenní oslava (3 b)

Zadáno v čísle 21.6.

Řešeno v čísle 21.7-8.

Zadání