Téma t4: Algebraické vyjádření hodnot trigonometrických funkcí

Zadáno v čísle 13.2.

Zadání