Téma t4: Odpory a mřížky

Zadáno v čísle 10.2.

Zadání