Téma t1: Střed Evropy

Zadáno v čísle 14.1.

Zadání