Téma t2: n-rozměrné prostory

Zadáno v čísle 10.1.

Zadání