Téma t4: Věty o čtvercích

Zadáno v čísle 19.2.

Zadání