Téma t1: Ternární logika

Zadáno v čísle 18.1.

Zadání