Téma t2: Měření rychlosti

Zadáno v čísle 19.1.

Zadání