Téma t1: Rekurentní posloupnosti

Zadáno v čísle 17.1.

Zadání