Téma t3: Konečné automaty

Zadáno v čísle 19.1.

Zadání