Seriál 5: XOR (2 b)

Zadáno v čísle 18.5.

Řešeno v čísle 18.7-8.

Zadání