Seriál 1: Booleovský výraz (2 b)

Zadáno v čísle 18.1.

Řešeno v čísle 18.3.

Zadání