Seriál 4: Oscilátor (3 b)

Zadáno v čísle 18.4.

Řešeno v čísle 18.6.

Zadání