Seriál 2: Porovnávání čísel (2 b)

Zadáno v čísle 18.2.

Řešeno v čísle 18.4.

Zadání