Úloha 4.u4: Vřelé přivítání (1 b)

Zadáno v čísle 21.4.

Řešeno v čísle 21.6.

Zadání