Úloha 4.u2: Náčrtek (4 b)

Zadáno v čísle 21.4.

Řešeno v čísle 21.6.

Zadání