Úloha 3.u1: Lední mapa (4 b)

Zadáno v čísle 20.3.

Řešeno v čísle 20.5.

Zadání