Úloha 2.u2: Knihovna (2 b)

Zadáno v čísle 20.2.

Řešeno v čísle 20.4.

Zadání