Úloha 6.u2: Diamantová planetka (4 b)

Zadáno v čísle 19.6.

Řešeno v čísle 19.7-8.

Zadání