Úloha 5.u5: Pozorujeme teleso (4 b)

Zadáno v čísle 19.5.

Řešeno v čísle 19.7-8.

Zadání