Úloha 5.u1: Trojúhelníková tabulka (2 b)

Zadáno v čísle 19.5.

Řešeno v čísle 19.7-8.

Zadání