Úloha 4.u2: 1415-úhelník (5 b)

Zadáno v čísle 19.4.

Řešeno v čísle 19.6.

Zadání