Úloha 5.u2: Výběr (4 b)

Zadáno v čísle 21.5.

Řešeno v čísle 21.7-8.

Zadání