Úloha 4.u1: Trojúhelníková (4 b)

Zadáno v čísle 21.4.

Řešeno v čísle 21.6.

Zadání