Úloha 3.u3: Kubická rovnice (3 b)

Zadáno v čísle 21.3.

Řešeno v čísle 21.5.

Zadání