Úloha 3.u2: Stavba bludiště (4 b)

Zadáno v čísle 21.3.

Řešeno v čísle 21.5.

Zadání