Úloha 4.u1: Mnohoúhelník (3 b)

Zadáno v čísle 20.4.

Řešeno v čísle 20.6.

Zadání